Bezpieczne Wakacje 2017

alt

Bezpieczne wakacje 2017

Coroczna akcja prowadzona pod nazwą "Bezpieczne Wakacje" dla Straży Miejskiej w Zabrzu jest powodem wielu zmian w organizacji służby i pracy patroli. Jest to czas, który dużo dzieci spędza w naszym mieście i zapewnienie im bezpieczeństwa jest głównym celem prowadzonej akcji.

     W szczególności naszym zadaniem będzie zwiększenie ilości patroli przy zabrzańskich szkołach i przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się na nich boisk szkolnych i placów zabaw, ponieważ są to miejsca najczęściej odwiedzane przez dzieci i młodzież, która wakacyjny okres spędzi w mieście. Strażnicy będą zwracać uwagę na wszelkie przypadki niszczenia mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego. Przeprowadzane będą kontrole szkół, w których odbywać się będą zajęcia rekreacyjno - sportowe, półkolonie oraz zbiorowe dożywianie.

     Strażnicy większą uwagę będą zwracać na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych (przy sklepach spożywczych i ich otoczeniu, w parkach, skwerach, placach zabaw, w otoczeniu ogródków piwnych i pubów). Będziemy kontrolować obszary akwenów wodnych w celu nie dopuszczenia do kąpieli w miejscach niedozwolonych (szczególnie osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych) natomiast w miejscach, gdzie kąpiel jest dozwolona strażnicy będą działać prewencyjnie by wyeliminować przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, kradzieży oraz niszczenia mienia.

     Do zadań straży miejskiej będzie również należało zabezpieczenie (stałe i doraźne) imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych takich jak np. festyny, koncerty, zawody sportowe organizowane na terenie miasta, oraz zabezpieczenie corocznego cyklu imprez muzycznych odbywających się pod nazwą "Muzyczne Lato". Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i młodzież przebywające i bawiące się w pasie drogowym oraz osoby małoletnie pozostawione bez opieki zwłaszcza jeśli osoby nieletnie będą przebywać bez opieki w godzinach nocnych (po godz. 22.00).

     Strażnicy sprawdzać będą otoczenia miejsc, w których najczęściej gromadzi się młodzież (szkoły, pasaż, kina, dworce PKP i PKM, boiska szkolne, parki, osiedla) i reagować na przypadki zakłócania spokoju, ciszy nocnej, spożywania alkoholu, dewastacji mienia, nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów) przez ich opiekunów.

     W drugiej połowie sierpnia skontrolowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome ulic w otoczeniu placówek oświatowych oraz teren samych placówek pod względem stanu bezpieczeństwa. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach poinformujemy Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, który naprawi i uzupełni brakujące oznakowanie. Funkcjonariusze przeciwdziałać będą kradzieżom i rozbojom zapewniając tym samym dzieciom i młodzieży spokojniejszy wypoczynek na Kąpielisku Leśnym, a ponadto kontrolować będą parkowanie pojazdów w celu utrzymania drożnego przejazdu przez ul. Srebrną i ul. Kaszubską. 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA