Akcja Bezpieczna droga do szkoły 2017


altBEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2017


PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 04.09.2017 r. - 08.09.2017 r.

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku jest uczestnikiem akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły" i wraz z funkcjonariuszami zabrzańskiej Policji podejmuje szczególne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych. W tym szczególnym czasie kiedy dzieci rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych strażnicy już przed godziną 8.00 rano będą patrolowali otoczenie szkół. Działania będą skoordynowane wspólnie z Komendą Miejską Policji w Zabrzu, która wyznaczy patrole do kontroli kilkunastu placówek oświatowych, natomiast strażnicy patrolować będą na bieżąco kilkanaście zabrzańskich szkół podstawowych. Przy każdej placówce codziennie będzie pełnił służbę wyznaczony strażnik, który w czasie patrolu będzie zwracał uwagę w szczególności na:
  • ruch drogowy w otoczeniu szkoły i przejść dla pieszych

  • parkowanie pojazdów w otoczeniu szkół

  • korzystanie przez dzieci z przejść dla pieszych

  • prawidłowość ustawień znaków drogowych i działania sygnalizacji świetlnej

  • ład i porządek publiczny na terenie szkoły i jej otoczeniu

  • przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu na terenie szkoły

  • stan techniczny urządzeń zabawowych na terenie szkoły (dot. szkół wyposażonych w place zabaw).

Ponadto po zakończeniu zaplanowanych w tym okresie działań strażnicy będą przeprowadzali prelekcje w formie zajęć z pierwszoklasistami. Prelekcje tematyczne dla dzieci dotyczyć będą przede wszystkim prawidłowego zachowania się na drogach publicznych w drodze do szkoły i w drodze do domu, ale również zostaną poruszone tematy obcych osób, niebezpiecznych zwierząt (psów), a także przemocy w szkole. Prelekcje będą również prowadzić funkcjonariusze grupy Lepiej Razem Niż Osobno.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA