Akcja Bezpieczna droga do szkoły 2017


altBEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2017


PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 04.09.2017 r. - 08.09.2017 r.

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku jest uczestnikiem akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły" i wraz z funkcjonariuszami zabrzańskiej Policji podejmuje szczególne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych. W tym szczególnym czasie kiedy dzieci rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych strażnicy już przed godziną 8.00 rano będą patrolowali otoczenie szkół. Działania będą skoordynowane wspólnie z Komendą Miejską Policji w Zabrzu, która wyznaczy patrole do kontroli kilkunastu placówek oświatowych, natomiast strażnicy patrolować będą na bieżąco kilkanaście zabrzańskich szkół podstawowych. Przy każdej placówce codziennie będzie pełnił służbę wyznaczony strażnik, który w czasie patrolu będzie zwracał uwagę w szczególności na:
  • ruch drogowy w otoczeniu szkoły i przejść dla pieszych

  • parkowanie pojazdów w otoczeniu szkół

  • korzystanie przez dzieci z przejść dla pieszych

  • prawidłowość ustawień znaków drogowych i działania sygnalizacji świetlnej

  • ład i porządek publiczny na terenie szkoły i jej otoczeniu

  • przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu na terenie szkoły

  • stan techniczny urządzeń zabawowych na terenie szkoły (dot. szkół wyposażonych w place zabaw).

Ponadto po zakończeniu zaplanowanych w tym okresie działań strażnicy będą przeprowadzali prelekcje w formie zajęć z pierwszoklasistami. Prelekcje tematyczne dla dzieci dotyczyć będą przede wszystkim prawidłowego zachowania się na drogach publicznych w drodze do szkoły i w drodze do domu, ale również zostaną poruszone tematy obcych osób, niebezpiecznych zwierząt (psów), a także przemocy w szkole. Prelekcje będą również prowadzić funkcjonariusze grupy Lepiej Razem Niż Osobno.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP