Bezpieczna droga do szkoły 2017 - podsumowanie

alt

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU W OKRESIE OD 04.09.2017 r. DO 08.09.2017 r. W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2017"


Straż Miejska w Zabrzu wspólnie z funkcjonariuszami zabrzańskiej Policji po raz kolejny podejmowała działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych.

     W akcji wzięli udział wszyscy funkcjonariusze, którzy już od wczesnych godzin rannych patrolowali otoczenie 11 szkół podstawowych. Przy każdej placówce codziennie służbę pełnił wyznaczony strażnik lub patrol, który w czasie kontroli zwracał szczególną uwagę na:
  • ruch drogowy w otoczeniu szkoły i przejść dla pieszych 
  • parkowanie pojazdów w otoczeniu szkół 
  • korzystanie przez dzieci z przejść dla pieszych 
  • prawidłowość ustawień znaków drogowych i działania sygnalizacji świetlnej 
  • ład i porządek publiczny na terenie szkoły i jej otoczeniu 
  • przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu na terenie szkoły 
  • stan techniczny urządzeń zabawowych na terenie szkoły (dot. szkół wyposażonych w place zabaw).
    Ponadto w tych placówkach oświatowych w najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone prelekcje w formie zajęć przede wszystkim z uczniami klas pierwszych. Strażnicy będą uczyli dzieci jak prawidłowo zachowywać się na drogach, kiedy będą samodzielnie chodziły do szkoły i do domu oraz jak właściwie zachowywać się w szkole i poza nią.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA