Akcja - bezpieczne ferie 2011 - sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2011"

 

 

W terminie od 17.01.2011 r. do 30.01.2011 r. zabrzańska Straż Miejska podejmowała działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające okres ferii zimowych na terenie miasta Zabrze.

Działania powyższe miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, w czasie wolnym od nauki szkolnej.

W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy patrolowali okolice placówek oświatowych, w których organizowane były półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których prowadzono dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR ul. Matejki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce mogące zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

Ponadto strażnicy objęli kontrolami zbiorniki wodne na terenie miasta z uwagi na możliwość przebywania i ślizgania się na zamrożonej tafli wody osób nieletnich - co stwarzało zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami strażnicy miejscy objęli dodatkowo swoimi kontrolami miejsca grupowania się osób nieletnich takie jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany, nielegalne kluby młodzieżowe, salony gier zręcznościowych, okolice kawiarenek internetowych, dyskotek, pubów, dworca PKP i PKM ? powyższe działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przemieszczającym się na terenie miasta jak również miały zapobiegać zjawisku demoralizacji nieletnich.

Strażnicy miejscy przeprowadzili również przy udziale zwiększonych sił działania kontrolne na terenie wybranych osiedli mieszkaniowych, w trakcie których podejmowali działania wobec właścicieli psów nie dopełniających obowiązku stosowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

W wyniku przeprowadzonej akcji przeprowadzono 913 kontroli na terenie miasta w tym 505 kontroli w otoczeniu placówek oświatowych oraz podjęto 55 interwencji.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA