Nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor - informatyk

Straż Miejska w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor - informatyk

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są w ogłoszeniu dostępnym >>tutaj<<

 
Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych: strażnik miejski - aplikant

Straż Miejska w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów na 5 wolnych stanowisk urzędniczych: strażnik miejski - aplikant

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są w ogłoszeniu dostępnym >>tutaj<<

Kwestionariusz osobowy do pobrania >>tutaj<<

 
Ślubowanie

W dniu 29.03.2016 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyło się uroczyste ślubowanie Komendanta Straży Miejskiej, który wygłosił w obecności Pani Prezydent Zabrza i pracowników jednostki tekst przysięgi: "Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg". Komendantowi życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Więcej…
 
Akcja "ZIMA" i wskazówki postępowania w przypadku hipotermii

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 826/IK/2015 z dnia 13.10.2015 r. dotyczącym powołania miejskiego komitetu akcji zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2015/2016 ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawuje Straż Miejska w Zabrzu.

Podczas trwania akcji "Zima" strażnicy miejscy będą sprawowali nadzór nad wykonywaniem obowiązków, spoczywających na administratorach i zarządcach nieruchomości wynikających z przepisów ustaw pod względem:

1. Stanu nawierzchni dróg i chodników ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystanki komunikacji miejskiej oraz przejścia dla pieszych,

2. Stanu dachów budynków pod względem zalegającego śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli lodu.

Jeżeli strażnicy podczas służby patrolowej stwierdzą nieprawidłowości to będą niezwłocznie podejmować działania celem wyeliminowana istniejącego zagrożenia. W stosunku do osób nie wywiązujących się z ze swoich obowiązków będą stosowane sankcje przewidziane prawem.

Więcej…
 
Rozstrzygnięcie przetargu - Dostawa paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu

Straż Miejska w Zabrzu Zabrze, dnia 09.12.2015 r.

ul. Pawła Stalmacha 9

41-800 Zabrze

tel. 32 271-24-51; 32 271-80-52; 032 370-15-43

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SM.341-01/15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Straż Miejska w Zabrzu ogłasza, iż w postępowaniu przetargowym nr SM.341-01/15 na: "Dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. Złożono dwie oferty, z których żadna nie została przez Zamawiającego odrzucona.

  2. W wyniku oceny w/w oferty komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy: Lukoil Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel: (48 22) 520 26 80, fax: (48 22) 520 26 81. Cena oferty na dwa lata to 169.219,68/100 zł. Firma posiada trzy stacje w pobliżu siedziby Zamawiającego, w tym jedną do 5 km.

UZASADNIENIE

Oferta złożona przez Lukoil Polska Sp. z o.o. jest ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu, której cena jest dla Zamawiającego najkorzystniejsza (przy zastosowaniu kryterium dla oceny ofert - 100% cena) i mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zaproponowano ponadto trzy stacje w pobliżu siedziby, w tym jedną do 5 km. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 101

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP