Walka z powodzią - Makoszowy

Od niedzieli w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy trwa wyścig z czasem po wylaniu rzeki Kłodnicy. Zatopione zostały domostwa usytuowane w rejonie ulic Kłodnickiej, Oświęcimskiej, Rybnej i Styki, powodując ogromne zniszczenia. Strażnicy miejscy wraz z innymi służbami niosą całodobową pomoc zarówno mieszkańcom, którzy zdecydowali pozostać w swoich domach jak i innym służbom ewakuującym tych, którzy postanowili te domy opuścić.

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji "Zima"

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 817/IK/2009 z dnia 28.10.2009r. dotyczącym powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2009/2010, ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawowała Straż Miejska w Zabrzu.

Więcej…
 
Plan akcji "Bezpieczne i czyste place zabaw 2010" przeprowadzanej w okresie od 12.04.2010 r. do 07.05.2010 r. przez Straż Miejską w Zabrzu

W celu kontroli realizacji przepisów zawartych w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze będącego załącznikiem do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r oraz przepisów Kodeksu Wykroczeń - od dnia 12.04.2010 r. prowadzone będą przez strażników miejskich działania kontrolne pod kątem realizacji obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości, na których znajdują się place zabaw lub urządzenia zabawowe.

W ramach akcji zostaną skontrolowane place zabaw znajdujące się na terenach gminnych jak również na terenach pozostających w zarządzaniu innych podmiotów.

 

Więcej…
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2010"

W związku z okresem ferii zimowych które trwały w terminie od 15.02.2010r do 26.02.2010r zabrzańska Straż Miejska podejmowała działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające ten okres na terenie miasta Zabrze.

Działania powyższe miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, w czasie wolnym od nauki szkolnej.

W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy patrolowali okolice placówek oświatowych, w których organizowane były półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których prowadzone było dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR ul.Matejki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce, które mogły zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

 

Więcej…
 
PLAN DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU W RAMACH PLANOWANEJ AKCJI "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" TRWAJĄCEJ W OKRESIE OD 01.09.2009 r. do 11.09.2009 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu 01.09.2009r. kolejnego roku szkolnego 2009/2010 oraz w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń drogowych oraz powstawaniu patologii społecznych mogących zaistnieć w rejonach szkół na terenie miasta Zabrze, patrole Straży Miejskiej w okresie od 01.09.2009r do 11.09.2009r będą przeprowadzać codzienne kontrole otoczenia zabrzańskich placówek oświatowych.

W trakcie podejmowanych działań strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym uczniów udających się na zajęcia lekcyjne do szkół oraz przeciwdziałać zagrożeniom spowodowanym obecnością osób obcych w otoczeniu placówek oświatowych.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>

Strona 88 z 90

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA