Plan działań podejmowanych przez Straż Miejską w Zabrzu w ramach akcji "Ruina 2010"

PLAN DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 05.07.2010r - 23.07.2010r

W RAMACH AKCJI "RUINA 2010"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu w miesiącu lipcu 2010r będzie podejmować w ramach akcji ,,Ruina 2010" działania zmierzające do zaktualizowania katalogu nieruchomości, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla osób postronnych oraz wymaga podjęcia czynności przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu oraz Urząd Miasta Zabrze polegające na:

Więcej…
 
Walka z powodzią - Makoszowy

Od niedzieli w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy trwa wyścig z czasem po wylaniu rzeki Kłodnicy. Zatopione zostały domostwa usytuowane w rejonie ulic Kłodnickiej, Oświęcimskiej, Rybnej i Styki, powodując ogromne zniszczenia. Strażnicy miejscy wraz z innymi służbami niosą całodobową pomoc zarówno mieszkańcom, którzy zdecydowali pozostać w swoich domach jak i innym służbom ewakuującym tych, którzy postanowili te domy opuścić.

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji "Zima"

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 817/IK/2009 z dnia 28.10.2009r. dotyczącym powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2009/2010, ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawowała Straż Miejska w Zabrzu.

Więcej…
 
Plan akcji "Bezpieczne i czyste place zabaw 2010" przeprowadzanej w okresie od 12.04.2010 r. do 07.05.2010 r. przez Straż Miejską w Zabrzu

W celu kontroli realizacji przepisów zawartych w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze będącego załącznikiem do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r oraz przepisów Kodeksu Wykroczeń - od dnia 12.04.2010 r. prowadzone będą przez strażników miejskich działania kontrolne pod kątem realizacji obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości, na których znajdują się place zabaw lub urządzenia zabawowe.

W ramach akcji zostaną skontrolowane place zabaw znajdujące się na terenach gminnych jak również na terenach pozostających w zarządzaniu innych podmiotów.

 

Więcej…
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2010"

W związku z okresem ferii zimowych które trwały w terminie od 15.02.2010r do 26.02.2010r zabrzańska Straż Miejska podejmowała działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające ten okres na terenie miasta Zabrze.

Działania powyższe miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, w czasie wolnym od nauki szkolnej.

W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy patrolowali okolice placówek oświatowych, w których organizowane były półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których prowadzone było dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR ul.Matejki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce, które mogły zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>

Strona 88 z 90

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA