alt

Porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

W dniu 30.08.2017 roku, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, Zbigniew Juskowiak podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Porozumienie dotyczy podjęcia szerokiej współpracy na rzecz aktywnej edukacji, bezpieczeństwa oraz działań popularyzujących, promocyjnych związanych z funkcjonowaniem straży miejskiej. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość odbywania praktyk studenckich w naszej formacji przez słuchaczy Wydziału Studiów Społecznych Uczelni. Odbycie praktyk umożliwi studentom zapoznanie się z charakterem pracy strażników, problemami z którymi mają do czynienia podczas codziennej służby, uregulowaniami prawnymi które są podstawą działania Straży Miejskiej. Strony zobowiązały się do rozwijania oraz poszukiwania nowych form współpracy w zakresie edukacji bezpieczeństwa min. we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, które promują idee bezpieczeństwa oraz jego rozwoju.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA