Spalanie odpadów w piecu

alt

 

 

Podsumowanie z kontroli palenisk domowych

 

Straż Miejska w Zabrzu w okresie od 01.12.2017 r. do 31.01.2018 r. przeprowadziła 328 kontroli palenisk domowych.

Podczas tych kontroli,stwierdzono 15 razy spalanie odpadów w paleniskach domowych, wobec czego dziesięciu sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 380 zł, natomiast wobec 5 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
Za spalanie śmieci w piecu domowym może być nałożony mandat karny do 500 zł.
Opublikował: Adam Filipiak, 13.02.2018 r.
 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA