Bezpieczne Wakacje 2017 - podsumowanie

alt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU W OKRESIE 01.07.2017 r. - 31.08.2017 r. W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE WAKACJE 2017"


Straż Miejska w Zabrzu jak co roku podejmowała liczne działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje".

     Funkcjonariusze codziennie podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, spędzającej wakacyjny czas na terenie naszego miasta. Działania te podobnie jak w latach ubiegłych polegały przede wszystkim na:
 • Patrolowaniu otoczenia placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych i placów zabaw - ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu. Regularnych kontrolach placówek oświatowych, w których odbywały się zajęcia rekreacyjno - sportowe, półkolonie oraz dożywianie. 
 • Patrolowaniu terenu miasta ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (przy sklepach spożywczych i ich otoczeniu, w parkach, skwerach, nas placach zabaw) w ramach akcji "0 tolerancji dla alkoholu". 
 • Kontrolach obszarów wodnych i niedopuszczaniu do kąpieli w miejscach niedozwolonych (szczególnie osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych) oraz niedopuszczaniu do zakłócania spokoju i porządku publicznego, kradzieży i włamań oraz niszczenia mienia w miejscach, gdzie kąpiel jest dozwolona (otoczenia kąpielisk w tym drogi dojazdowe oraz parkingi przyległe do kąpielisk). 
 • Zabezpieczeniu (stałym i doraźnym) imprez sportowych i kulturalno - oświatowych (festyny, koncerty, zawody sportowe). 
 • Zabezpieczaniu imprez pod nazwą "Muzyczne Lato" w każdy piątkowy wieczór lipca i sierpnia. 
 • Znakowaniu rowerów w siedzibie SM oraz na organizowanych na terenie miasta festynach, 
 • Reagowaniu na osoby (dzieci i młodzież) przebywające i bawiące się w pasie drogowym oraz osoby małoletnie pozostawione bez opieki..
 • Zwracaniu uwagi na osoby nieletnie przebywające bez opieki osób dorosłych na terenie miasta w godzinach nocnych (po 22.00).
 • Kontroli otoczenia miejsc, w których gromadzi się młodzież (pasaż, kina, dworzec PKP i PKM, puby, dyskoteki, kawiarenki internetowe, salony gier, boiska szkolne).
 • Reagowaniu na przypadki nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli (opiekunów).
 • W każdy słoneczny weekend lipca i sierpnia funkcjonariusze prowadzili także kontrole w okolicy Kąpieliska Leśnego, gdzie przeciwdziałali kradzieżom i rozbojom zapewniając tym samym dzieciom i młodzieży spokojniejszy wypoczynek. Ponadto strażnicy kontrolowali parkowanie pojazdów w celu utrzymania drożnego przejazdu przez ul. Srebrną i ul. Mielżyńskiego, m. in. ze względów bezpieczeństwa (na wypadek zaistnienia konieczności przejazdu pojazdów straży pożarnej lub OPD, a także przejazdu autobusu liniowego).
 • Uczestnictwo w zabezpieczeniach meczy lokalnych klubów piłkarskich.

W wyniku powyższej akcji:

 • przeprowadzono 558 kontroli w otoczeniu placówek oświatowych, a także kontrolowano zabrzańskie stawy
 • podjęto 12 interwencji, gdzie sprawcami wykroczeń były osoby nieletnie
 • stwierdzono 1 przypadek spożywania alkoholu przez osobę nieletnią której sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd Rodzinny w Zabrzu.
 W wakacje Straż Miejska podjęła dużo interwencji wobec osób dorosłych i w tym przypadku najwięcej interwencji strażnicy podjęli wobec sprawców wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym.
 • 65 osób pouczono w związku z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, a 31 osób ukarano mandatem.
 • 1171 przypadków spożywania lub usiłowania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, a wśród nich 363 osób zostało ukaranych mandatem karnym.
 • 116 osób doprowadzono do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu
 • 11 osób przekazano Oddziałowi Pomocy Doraźnej
 • 6 osób nietrzeźwych doprowadzono do miejsca zamieszkania lub innej właściwej placówki.
Straż Miejska w Zabrzu podejmowała szczególne działania polegające na zabezpieczeniu corocznego cyklu piątkowych imprez "Muzyczne Lato". W trakcie pełnienia 8 zabezpieczeń porządkowych ulic Webera, Łangowskiego, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Chłopska, Damrota, Żółkiewskiego, Czarneckiego, Fredry, wzięło udział 73 funkcjonariuszy.


 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO