AKCJA BEZDOMNY

alt

 

 

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych

 

W okresie zimowym, każdego dnia i nocy strażnicy przeprowadzają kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych w celu udzielenia im pomocy i przeciwdziałania przypadkom znalezienia się przez nich w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, szczególnie poprzez nieumyślne podpalenie miejsc przebywania, zaczadzenie lub zamarznięcie.

Część tych kontroli strażnicy przeprowadzili z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach wspólnych 13 kontroli odwiedzili 72 miejsca z funkcjonującej listy przybywania bezdomnych, a były to: kanały ciepłownicze, klatki schodowe, szałasy na terenach leśnych, altanki działkowe. Każdorazowo przekazywane są informacje o miejscach wydawania posiłków i ciepłej odzieży.
Opublikował: Adam Filipiak, 27.02.2018 r.
 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO