Akcje: Posprzątaj po swoim psie oraz Bezpieczny Plac Zabaw

alt

 

 

Akcje: "Posprzątaj po swoim psie" oraz "Bezpieczne i czyste place zabaw"

 

 

Straż Miejska zaczyna od dnia dzisiejszego dwie cykliczne akcje. Od poniedziałkowego poranku zaczynamy akcję „Posprzątaj po swoim psie”.

 

W związku z akcją zostały zmienione godziny pracy funkcjonariuszy którzy we wczesnoporannych godzinach udają się w wytypowane miejsca aby kontrolować jak właściciele swoich piesków wywiązują się z obowiązku posprzątania po swoich pupilach. Na początku będziemy edukować i wręczać stosowne woreczki osobom które przez roztargnienie zapomniały o potrzebie posiadania takowych. Po okresie edukacji będziemy zmuszeni do stosowania bardziej restrykcyjnych rozwiązań wynikających z kodeksu wykroczeń. Druga akcja, związania niewątpliwie z pojawiającą się wiosną dotyczy „Bezpiecznych i czystych placów zabaw”. W celu realizacji, wyznaczeni funkcjonariusze będą kontrolować place zabaw na terenie naszego miasta. Szczególną uwagę będą zwracać na stan techniczny urządzeń zamontowanych na placach pod kątem bezpieczeństwa ich eksploatacji przez naszych milusińskich. Innym szczególnie ważnych elementem kontroli jest jakość (czystość ) piaskownic. W razie jakichkolwiek wątpliwości, podejmiemy wszelkie dostępne kroki aby spowodować wymianę piasku na nowy.
Opublikował: Adam Filipiak, 01.04.2019 r.
 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA