Sprawozdanie z akcji odszczurzanie

Od dnia 11 kwietnia 2009 r. do 17 kwietnia 2009r. strażnicy miejscy przeprowadzali samodzielne kontrole wybranych piwnic, strychów oraz innych wskazanych obwieszczeniem miejsc w celu sprawdzenia czy wyłożona w trakcie trwania akcji trutka została usunięta przez administratorów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowali działania skutkujące jej usunięciem.

W ramach opisanej akcji sporządzono 143 protokoły z kontroli.

 

Więcej…
 
Plan akcji "Odszczurzanie" przeprowadzanej na terenia miasta Zabrze w okresie od 09.03.2009 r. do 10.04.2009 r.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r Nr236 poz. 2008 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Rozdział 6§23.1 i 2 załącznika do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Zabrze, obwieszczeniem z dnia 02.02.2009r Prezydent ustalił przeprowadzenie akcji "Odszczurzania" w dniach od 09.03.2009r do 10.04.2009r.

 

Więcej…
 
PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2009"

W związku z okresem ferii zimowych przypadających w terminie od 26.01.2009r do 08.02.2009r zabrzańska Straż Miejska podejmie działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające ten okres na terenie miasta Zabrze. Działania powyższe będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, w czasie wolnym od nauki szkolnej.

W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy będą patrolować okolice placówek oświatowych, w których organizowane będą półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których będzie prowadzone dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce mogące zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 25

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA