Bezpłatne znakowanie rowerów

Straż Miejska w Zabrzu informuje, że w sobotę 04.06.2016 r. będzie organizowane bezpłatne znakowanie rowerów podczas organizowanych festynów:

1. Godz. 10.00-11.00 - Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pestalozziego 16

2. Godz. 11.15-12.15 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Sikorskiego 74

3. Godz. 12.30-13.30 - ROD Zacisze, os. Helenka ul. Kruczkowskiego

Aby oznakować rower należy posiadać dowód jego zakupu oraz dokument tożsamości. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 
Bajkowy Dzień Dziecka

W dniu 1 czerwca Straż Miejska w Zabrzu wzięła udział w zorganizowanym wspólnie z MOSIR Zabrze Bajkowym Dniu Dziecka. Na dzieci czekały gadżety promujące bezpieczeństwo, słodycze przekazane przez zaprzyjaźnionych z naszą jednostką zabrzańskich przedsiębiorców, a dla promocji zdrowia całe kosze jabłek. Dzieci zobaczyły wyposażenie radiowozu oraz środki przymusu bezpośredniego i część umundurowania strażników. Na żadnej twarzy nie brakowało uśmiechu.

 

 

Więcej…
 
Akcja "ZIMA" i wskazówki postępowania w przypadku hipotermii

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 826/IK/2015 z dnia 13.10.2015 r. dotyczącym powołania miejskiego komitetu akcji zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2015/2016 ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawuje Straż Miejska w Zabrzu.

Podczas trwania akcji "Zima" strażnicy miejscy będą sprawowali nadzór nad wykonywaniem obowiązków, spoczywających na administratorach i zarządcach nieruchomości wynikających z przepisów ustaw pod względem:

1. Stanu nawierzchni dróg i chodników ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystanki komunikacji miejskiej oraz przejścia dla pieszych,

2. Stanu dachów budynków pod względem zalegającego śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli lodu.

Jeżeli strażnicy podczas służby patrolowej stwierdzą nieprawidłowości to będą niezwłocznie podejmować działania celem wyeliminowana istniejącego zagrożenia. W stosunku do osób nie wywiązujących się z ze swoich obowiązków będą stosowane sankcje przewidziane prawem.

Więcej…
 
Plan działań Akcji Znicz 2015

 

PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W RAMACH "AKCJI ZNICZ 2015" W DNIU 01.11.2015 r.

 

 

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku będzie podejmowała liczne działania w ramach akcji "Znicz". Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas obchodów święta zmarłych, a także zapewnienie płynności ruchu drogowego, by nie dochodziło do przypadków paraliżu komunikacyjnego. Działania te podobnie jak w latach ubiegłych będą polegały przede wszystkim na:

  • patrolowaniu otoczenia cmentarzy ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu,
  • kontroli ruchu drogowego i parkowania pojazdów na ulicach, których ruch został czasowo zmieniony i przekształcony w drogi jednokierunkowe,
  • zwracaniu uwagi na dzieci pozostawione bez opieki,
  • reagowaniu na przypadki nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli (opiekunów).

W akcji w dniu 1.11.2015 roku wezmą udział strażnicy miejscy którzy będą w tym dniu przede wszystkim patrolowali otoczenie wyznaczonych wcześniej (przy współpracy z Policją) cmentarzy. Strażnicy będą dbali o porządek przy cmentarzach zlokalizowanych na ul. Kopalnianej, ul. Jordana, ul. Budowlanej, ul. Paderewskiego, ul. Styki, ul. Wolności # Damrota, ul. Staromiejskiej, ul. Kondratowicza, ul. Kossaka, ul. Bytomskiej, ul. Cmentarnej, oraz na odcinku drogi jednokierunkowej przy ul. Kopalnianej w celu wyeliminowania możliwości jazdy kierowców "pod prąd".

 
Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji - Bezpieczne wakacje 2015

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 01.07.2015 r. - 31.08.2015 r.

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE WAKACJE 2015"

 

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku podejmowała liczne działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje". Funkcjonariusze codziennie podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, spędzającej wakacyjny czas na terenie naszego miasta. Działania te podobnie jak w latach ubiegłych polegały przede wszystkim na:

  • Patrolowaniu otoczenia placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych i placów zabaw - ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu. Regularnych kontrolach placówek oświatowych, w których odbywały się zajęcia rekreacyjno - sportowe, półkolonie oraz dożywianie.

  • Patrolowaniu terenu miasta ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (przy sklepach spożywczych i ich otoczeniu, w parkach, skwerach, nas placach zabaw) w ramach akcji "0 tolerancji dla alkoholu".

  • Kontrolach obszarów wodnych i niedopuszczaniu do kąpieli w miejscach niedozwolonych (szczególnie osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych) oraz niedopuszczaniu do zakłócania spokoju i porządku publicznego, kradzieży i włamań oraz niszczenia mienia w miejscach, gdzie kąpiel jest dozwolona (otoczenia kąpielisk w tym drogi dojazdowe oraz parkingi przyległe do kąpielisk).

  • Zabezpieczeniu (stałym i doraźnym) imprez sportowych i kulturalno - oświatowych (festyny, koncerty, zawody sportowe).

  • Zabezpieczaniu imprez pod nazwą "Muzyczne Lato" w każdy piątkowy wieczór lipca i sierpnia.

  • Znakowaniu rowerów w siedzibie SM oraz na organizowanych na terenie miasta festynach,

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 21

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO