Działania Straży Miejskiej w Zabrzu w ramach akcji - Bezpieczna droga do szkoły

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 01.09.2015 r. - 04.09.2015 r.

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2015"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu wspólnie z funkcjonariuszami zabrzańskiej Policji podjęła szczególne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych. W akcji wzięło udział 52 strażników, którzy już od wczesnych godzin rannych patrolowali otoczenie 12 szkół. Przy każdej placówce codziennie służbę pełnił wyznaczony strażnik lub patrol dwuosobowy, który w czasie kontroli zwracał szczególną uwagę na:

 • ruch drogowy w otoczeniu szkoły i przejść dla pieszych
 • parkowanie pojazdów w otoczeniu szkół
 • korzystanie przez dzieci z przejść dla pieszych
 • prawidłowość ustawień znaków drogowych i działania sygnalizacji świetlnej
 • ład i porządek publiczny na terenie szkoły i jej otoczeniu
 • przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu na terenie szkoły
 • stan techniczny urządzeń zabawowych na terenie szkoły (dot. szkół wyposażonych w place zabaw).

Ponadto w tych placówkach oświatowych w najbliższych tygodniach będą przeprowadzone prelekcje w formie zajęć z pierwszoklasistami. W czasie prelekcji strażnicy będą omawiali z dziećmi przede wszystkim "zasady prawidłowego zachowania się na drogach publicznych" w drodze do szkoły i w drodze do domu, ale również poruszą temat "obcych" osób, "niebezpiecznych zwierząt" (psów), a także "przemocy w szkole".

 
Muzyczne Lato

Zabezpieczenie imprezy: "Muzyczne Lato" w dniu 17.07.2015 r. Działania Straży Miejskiej w Zabrzu ukierunkowane były na patrolowanie ulic: Webera, Łangowskiego, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Chłopska, Damrota, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Fredry, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Strażnicy dbali również o zachowanie drożności dróg, szczególnie ul. Webera, Łangowskiego, kontrolowano otoczenie sklepów, przystanki autobusowe.

W zabezpieczeniu wzięło udział 8 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dane statystyczne:

 • Interwencji 14
 • Środek oddziaływania wychowawczego 2
 • Mandaty 10 na kwotę 640zł
 • Zawiadomienie drogowe 1
 • Przekazano innym (np. organizator, IW) 2

Przebieg imprezy był bardzo spokojny. Odnotowano 1 zgłoszenie o zbyt głośnej muzyce, na miejscu przekazano pracownikowi DOMiT odpowiedzialnemu za przebieg koncertu. Koncert zakończył się o godz. 21.30.

 
Kontrola akwenów

W dniu 11.06.2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zabrzu z funkcjonariuszami Policji z Zabrza skontrolowali stan oznakowań oraz czystości akwenów przy ulicy: 3 Maja, Makoszowska, Sportowa, Legnicka, Daleka, Oświęcimska, Styki, Tarnopolska, Kościuszki, Witosa, Wybickiego. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zanieczyszczeń terenów wokół zbiorników oraz nieprawidłowości w ich oznakowaniu.

 
Sprawozdanie z akcji "Bezpieczne ferie 2015"

 

SPRAWOZDANIE Z AKCJI

"BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2015"

 

 

 

Straż Miejska w Zabrzu w ramach corocznej akcji "Bezpieczne Ferie" podejmowała wzmożone działania zwracając szczególną uwagę na dzieci i młodzież, która w okresie od 02.02.2015 r do 15.02.2015 r. pozostała w Zabrzu i tu spędziła swój czas wolny od zajęć szkolnych. Zgodnie z planem akcji strażnicy wykonywali powierzone im zadania i prowadzili działania kontrolne w miejscach, gdzie młodzież lubi spędzać swój wolny czas, a należały do nich między innymi szkoły, więc aż 329 razy strażnicy pojawiali się w tych placówkach oświatowych oraz ich otoczeniu w których od rana do godzin popołudniowych organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne a także półkolonie i zbiorowe dożywianie. Strażnicy interweniowali 699 razy w czasie trwania ferii zimowych i wylegitymowali 416 osób dorosłych oraz 5 nieletnich. Przekazano 280 spraw innym właściwym służbom. Na sprawców wykroczeń popełnionych przez osoby pełnoletnie nałożono 389 pouczeń, a 25 osób zostało ukaranych Mandatem Karnym Kredytowanym na łączną kwotę 1460 zł. Przeprowadzono 3 rozmowy ostrzegawczo-wychowawcze z nieletnimi, a wobec 2 osób nieletnich zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

 
Plan działań akcji "Bezpieczne ferie 2015"

 

PLAN DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2015"

 

 

W związku z okresem ferii zimowych przypadających w terminie od 02.02.2015 r. do 15.02.2015 r. Straż Miejska w Zabrzu podejmie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym i zapobieżenie zjawiskom demoralizacji nieletnich, którzy czas wolny od nauki szkolnej spędzą w Zabrzu.

Jak w latach ubiegłych do codziennych zadań służbowych strażników należeć będzie patrolowanie placówek oświatowych, w których organizowane będą półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których będzie prowadzone dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego na Śląskim Rancho przy ul. Webera 18, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce mogące zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

Ponadto strażnicy obejmą kontrolami zbiorniki wodne na terenie miasta z uwagi na możliwość przebywania i ślizgania się na zamrożonej tafli wody osób nieletnich, które stwarzają w ten sposób zagrożenie dla swojego życia i zdrowia.

Funkcjonariusze poza wyżej wymienionymi zadaniami obejmą dodatkowo swoimi kontrolami miejsca grupowania się osób nieletnich takie jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany, salony gier zręcznościowych, okolice centrów handlowych, dyskotek, pubów, dworca PKP i PKM.

Strażnicy będą przeprowadzać również działania kontrolne osiedli, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania wobec właścicieli psów nie dopełniających obowiązku stosowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy ich trzymaniu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 21

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO