Sprawozdanie z akcji - Bezpieczne i czyste place zabaw 2014

 

Sprawozdanie z akcji

Bezpieczne i czyste place zabaw

 

 

Zabrzańscy strażnicy miejscy w swoich podległych dzielnicach przeprowadzali w okresie od 28.04.2014 r. do 12.05.2014 r. kontrole placów zabaw. Kontrole polegały przede wszystkim na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń zabawowych na których swój wolny czas spędzają dzieci. Ponadto sprawdzano stan czystości placu zabaw i jego otoczenia (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399) oraz Uchwały Rady Miasta Nr XXX/453/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze i przepisy Kodeksu Wykroczeń).

Łącznie zostało skontrolowanych 117 placów zabaw. Strażnicy o swoich zastrzeżeniach niezwłocznie informowali właściwe instytucje (np. Urząd Miejski, lub pracowników wydziałów poszczególnych administracji) odpowiadające za stan techniczny urządzeń i utrzymanie czystości. Do nieprawidłowości strażnicy zakwalifikowali m.in.

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji - Odszczurzanie 2014

 

Sprawozdanie z akcji "Odszczurzanie"

przeprowadzonej w okresie

od 03.03.2014 r. do 18.04.2014 r.

 


W okresie od 10.03.2014 r. do 11.04.2014 r. w związku z przeprowadzaną akcją "Odszczurzanie" Straż Miejska w Zabrzu prowadziła wzmożone działania kontrolne miejsc takich jak korytarze, strychy, piwnice w budynkach mieszkalnych, lokalach gastronomicznych, sklepach i obiektach użyteczności publicznej.

Zarządcom nieruchomości nakazywano uprzątnąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, a zwłaszcza odpadki z gospodarstw domowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla szczurów. Strażnicy sprawdzali również czy jest przy wejściu do piwnic zamieszczone ostrzeżenie informujące o wyłożonej trutce, a także czy jest wyłożona w odpowiedniej ilości, oraz czy na bieżąco są usuwane padłe gryzonie. Kontroli takiej często dokonywano wraz z administratorem nieruchomości z której sporządzano stosowny protokół. Przeprowadzono kontrole 404 nieruchomości w których skontrolowano 595 piwnic gdzie stwierdzono 26 nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte.

Dodatkowo w okresie od 03.03.2014 r. do 07.03.2014 r. oraz 14.04.2014 r. do 18.04.2014 r. przeprowadzono 229 kontroli korytarzy piwnicznych w zabrzańskich nieruchomościach.

 
Sprawozdanie z akcji "Bezpieczne ferie 2014"

Straż Miejska w Zabrzu w ramach corocznej akcji "Bezpieczne Ferie" podejmowała wzmożone działania zwracając szczególną uwagę na dzieci i młodzież, która w okresie od 20.01.2014 r. do 31.01.2014 r. pozostała w Zabrzu i tu spędziła swój czas wolny od zajęć szkolnych. Zgodnie z planem akcji strażnicy wykonywali powierzone im zadania i prowadzili działania kontrolne w miejscach gdzie młodzież lubi spędzać swój wolny czas, a należały do nich między innymi szkoły więc aż 432 razy strażnicy pojawiali się w placówkach oświatowych oraz ich otoczeniu w których od rana do godzin popołudniowych organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Patrole Straży Miejskiej w Zabrzu zaglądały w takie miejsca jak lodowisko położone przy ulicy Webera, wszelkie liczne Zabrzańskie stawy i akweny wodne, a także strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany, nielegalne kluby młodzieżowe, salony gier zręcznościowych, okolice kawiarenek internetowych, dyskotek, pubów, dworca PKP, PKM i inne.

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji - Znicz 2013

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W RAMACH AKCJI "ZNICZ 2013" TRWAJĄCEJ W DNIACH OD 31.10.2013 r. - 03.11.2013 r.

 

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku podejmowała działania w ramach akcji "Znicz", zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas obchodów święta zmarłych. Działania te podobnie jak w latach ubiegłych polegały przede wszystkim na:

  • patrolowaniu otoczenia wybranych cmentarzy ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu,

  • kontroli ruchu drogowego i parkowania pojazdów na ulicach, których ruch został czasowo zmieniony i przekształcony w drogi jednokierunkowe,

  • strażnicy zwracali uwagę na dzieci pozostawione bez opieki,

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji - Odszczurzanie 2013

W okresie od 16.09.2013 r. do 18.10.2013 r. w związku z przeprowadzaną akcją "Odszczurzanie" Straż Miejska w Zabrzu prowadziła wzmożone działania kontrolne miejsc takich jak korytarze, strychy, piwnice w budynkach mieszkalnych, lokalach gastronomicznych, sklepach, obiektach użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe, stacje benzynowe, sklepy i inne.

Zarządcom nieruchomości nakazywano uprzątnąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, a zwłaszcza odpadki z gospodarstw domowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla szczurów. Strażnicy sprawdzali również czy jest przy wejściu do piwnic zamieszczone ostrzeżenie informujące o wyłożonej trutce, a także czy jest wyłożona w odpowiedniej ilości, oraz czy na bieżąco są usuwane padłe gryzonie. Kontroli takiej często dokonywano wraz z administratorem nieruchomości z której sporządzano stosowny protokół. Przeprowadzono kontrole 458 nieruchomości w których skontrolowano 665 piwnic. Stwierdzono 24 nieprawidłowości polegających na braku ostrzeżeń przy wejściu do piwnic lub nie systematycznym uzupełnianiu trutki. Jednakże wszystkie nieprawidłowości zostały niezwłocznie usunięte.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 21

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO