Ślubowanie

W dniu 29.03.2016 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyło się uroczyste ślubowanie Komendanta Straży Miejskiej, który wygłosił w obecności Pani Prezydent Zabrza i pracowników jednostki tekst przysięgi: "Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg". Komendantowi życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Więcej…
 
Akcja "ZIMA" i wskazówki postępowania w przypadku hipotermii

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 826/IK/2015 z dnia 13.10.2015 r. dotyczącym powołania miejskiego komitetu akcji zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2015/2016 ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawuje Straż Miejska w Zabrzu.

Podczas trwania akcji "Zima" strażnicy miejscy będą sprawowali nadzór nad wykonywaniem obowiązków, spoczywających na administratorach i zarządcach nieruchomości wynikających z przepisów ustaw pod względem:

1. Stanu nawierzchni dróg i chodników ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystanki komunikacji miejskiej oraz przejścia dla pieszych,

2. Stanu dachów budynków pod względem zalegającego śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli lodu.

Jeżeli strażnicy podczas służby patrolowej stwierdzą nieprawidłowości to będą niezwłocznie podejmować działania celem wyeliminowana istniejącego zagrożenia. W stosunku do osób nie wywiązujących się z ze swoich obowiązków będą stosowane sankcje przewidziane prawem.

Więcej…
 
Pies bez nadzoru oraz nielegalny pobór pradu

W dniu 25.10.2015 r. patrol funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zabrzu udał się z polecenia dyżurnego w rejon ulicy Na Piaskach. Funkcjonariusze skontrolować mieli mieszkańca Zabrza, który notorycznie wyprowadza psa bez nadzoru. W trakcie rozmowy z właścicielem psa, funkcjonariusze ustalili oprócz faktu nieposiadania aktualnych szczepień dla czworonoga, dziwnie doprowadzony kabel elektryczny z klatki schodowej do mieszkania. Po krótkiej wymianie zdań, mężczyzna przyznał się, że prąd ma podłączony nielegalnie. Strażnicy wystawili mężczyźnie mandat za nieposiadanie aktualnych szczepień psa oraz za wyprowadzanie go bez nadzoru. Dodatkowo wezwali na miejsce Policję, której po przybyciu przekazano sprawę kradzieży prądu zgodnie z kompetencjami.

 
Plan działań Akcji Znicz 2015

 

PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W RAMACH "AKCJI ZNICZ 2015" W DNIU 01.11.2015 r.

 

 

Straż Miejska w Zabrzu jak co roku będzie podejmowała liczne działania w ramach akcji "Znicz". Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas obchodów święta zmarłych, a także zapewnienie płynności ruchu drogowego, by nie dochodziło do przypadków paraliżu komunikacyjnego. Działania te podobnie jak w latach ubiegłych będą polegały przede wszystkim na:

  • patrolowaniu otoczenia cmentarzy ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu,
  • kontroli ruchu drogowego i parkowania pojazdów na ulicach, których ruch został czasowo zmieniony i przekształcony w drogi jednokierunkowe,
  • zwracaniu uwagi na dzieci pozostawione bez opieki,
  • reagowaniu na przypadki nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli (opiekunów).

W akcji w dniu 1.11.2015 roku wezmą udział strażnicy miejscy którzy będą w tym dniu przede wszystkim patrolowali otoczenie wyznaczonych wcześniej (przy współpracy z Policją) cmentarzy. Strażnicy będą dbali o porządek przy cmentarzach zlokalizowanych na ul. Kopalnianej, ul. Jordana, ul. Budowlanej, ul. Paderewskiego, ul. Styki, ul. Wolności # Damrota, ul. Staromiejskiej, ul. Kondratowicza, ul. Kossaka, ul. Bytomskiej, ul. Cmentarnej, oraz na odcinku drogi jednokierunkowej przy ul. Kopalnianej w celu wyeliminowania możliwości jazdy kierowców "pod prąd".

 
Strażnicy zapobiegli tragedii

Około godziny 8:55 - 25.10.2015 r. dyżurny Straży Miejskiej w Zabrzu poinformował patrol zmotoryzowany o braku pokrywy studzienki przy przejściu dla pieszych w rejonie ulicy 3 Maja. Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom udało się znaleźć w niedużej odległości od studzienki jej pokrywę. Niestety na miejscu nie było sprawców próby kradzieży. Strażnicy nałożyli pokrywę na studzienkę, zabezpieczając tym samym niebezpieczne miejsce, które mogło stać się przyczyną tragedii.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 90

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA