Bezpieczne wakacje 2010 - plan działań

PLAN DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 26.06.2010 r. - 31.08.2010 r.

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE WAKACJE 2010"

 


Straż Miejska w Zabrzu w bieżącym roku będzie podejmować w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2010" liczne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przebywającym na terenie Miasta Zabrze polegające na:

Więcej…
 
Plan działań podejmowanych przez Straż Miejską w Zabrzu w ramach akcji "Ruina 2010"

PLAN DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 05.07.2010r - 23.07.2010r

W RAMACH AKCJI "RUINA 2010"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu w miesiącu lipcu 2010r będzie podejmować w ramach akcji ,,Ruina 2010" działania zmierzające do zaktualizowania katalogu nieruchomości, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla osób postronnych oraz wymaga podjęcia czynności przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu oraz Urząd Miasta Zabrze polegające na:

Więcej…
 
Walka z powodzią - Makoszowy

Od niedzieli w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy trwa wyścig z czasem po wylaniu rzeki Kłodnicy. Zatopione zostały domostwa usytuowane w rejonie ulic Kłodnickiej, Oświęcimskiej, Rybnej i Styki, powodując ogromne zniszczenia. Strażnicy miejscy wraz z innymi służbami niosą całodobową pomoc zarówno mieszkańcom, którzy zdecydowali pozostać w swoich domach jak i innym służbom ewakuującym tych, którzy postanowili te domy opuścić.

Więcej…
 
Sprawozdanie z akcji "Zima"

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 817/IK/2009 z dnia 28.10.2009r. dotyczącym powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2009/2010, ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawowała Straż Miejska w Zabrzu.

Więcej…
 
Plan akcji "Bezpieczne i czyste place zabaw 2010" przeprowadzanej w okresie od 12.04.2010 r. do 07.05.2010 r. przez Straż Miejską w Zabrzu

W celu kontroli realizacji przepisów zawartych w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze będącego załącznikiem do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r oraz przepisów Kodeksu Wykroczeń - od dnia 12.04.2010 r. prowadzone będą przez strażników miejskich działania kontrolne pod kątem realizacji obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości, na których znajdują się place zabaw lub urządzenia zabawowe.

W ramach akcji zostaną skontrolowane place zabaw znajdujące się na terenach gminnych jak również na terenach pozostających w zarządzaniu innych podmiotów.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>

Strona 88 z 90

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA