SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE FERIE 2010"

W związku z okresem ferii zimowych które trwały w terminie od 15.02.2010r do 26.02.2010r zabrzańska Straż Miejska podejmowała działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające ten okres na terenie miasta Zabrze.

Działania powyższe miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, w czasie wolnym od nauki szkolnej.

W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy patrolowali okolice placówek oświatowych, w których organizowane były półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne, okolice punktów, w których prowadzone było dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR ul.Matejki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce, które mogły zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich.

 

Więcej…
 
PLAN DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU W RAMACH PLANOWANEJ AKCJI "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" TRWAJĄCEJ W OKRESIE OD 01.09.2009 r. do 11.09.2009 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu 01.09.2009r. kolejnego roku szkolnego 2009/2010 oraz w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń drogowych oraz powstawaniu patologii społecznych mogących zaistnieć w rejonach szkół na terenie miasta Zabrze, patrole Straży Miejskiej w okresie od 01.09.2009r do 11.09.2009r będą przeprowadzać codzienne kontrole otoczenia zabrzańskich placówek oświatowych.

W trakcie podejmowanych działań strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym uczniów udających się na zajęcia lekcyjne do szkół oraz przeciwdziałać zagrożeniom spowodowanym obecnością osób obcych w otoczeniu placówek oświatowych.

 

Więcej…
 
Podsumowanie działań przeprowadzonych przez Straż Miejską w Zabrzu w ramach akcji "Ruina"

W okresie od 01.06.2009r do 30.06.2009r zabrzańska Straż Miejska prowadziła działania w ramach akcji "Ruina" w efekcie których został stworzony katalog zawierający opis 48 nieruchomości (wraz z dokumentacją fotograficzną) znajdujących się w złym stanie technicznym lub pustostanów, które zostały skontrolowane przez strażników miejskich w ramach prowadzonych czynności.

W przypadku nieruchomości, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu osób postronnych zostały podjęte działania zmierzające do likwidacji zagrożenia.

Ponadto w dniu 25.06.2009r odbyła się wspólna kontrola strażników miejskich i inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu na terenie wytypowanych nieruchomości ujętych w niniejszym katalogu.

Z opisanej kontroli sporządzono protokół - w celu podjęcia dalszych działań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.

 
PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU W OKRESIE OD 20.06.2009r - 31.08.2009r W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE WAKACJE 2009"

Straż Miejska w Zabrzu w bieżącym roku będzie podejmować w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2009" liczne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przebywającym na terenie Miasta Zabrze polegające na:

Więcej…
 
Plan działań podejmowanych przez Straż Miejską w Zabrzu okresie od 01.06.2009 r. - 30.06.2009 r. w ramach akcji "Ruina 2009"

Straż Miejska w Zabrzu w miesiącu czerwcu 2009r będzie podejmować w ramach akcji ,,Ruina 2009" działania zmierzające do stworzenia katalogu nieruchomości, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla osób postronnych oraz wymaga podjęcia czynności przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu oraz Urząd Miasta Zabrze polegające na:

  • przeprowadzeniu kontroli pozostających w zainteresowaniu zabrzańskich strażników miejskich nieruchomości znajdujących się w złym stanie technicznym, ulegających dewastacji w celu ustalenia ich aktualnego statusu oraz wykonania dokumentacji fotograficznej,

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>

Strona 89 z 90

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA