Bezpieczne wakacje 2010 - sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 26.06.2010 r. - 31.08.2010 r.

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNE WAKACJE 2010"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu w bieżącym roku podejmowała w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2010" liczne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przebywającym na terenie Miasta Zabrze polegające na:

  • patrolowaniu otoczenia placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych i placów zabaw - ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz niszczenia mienia,

  • regularnych kontrolach placówek oświatowych, w których odbywały się będą zajęcia rekreacyjno - sportowe, półkolonie oraz dożywianie,

  • patrolowaniu terenu miasta - zwracaniu uwagi na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (sklepy spożywcze i ich otoczenie, parki, skwery, place zabaw, ogródki piwne i puby),

Więcej…
 
Bezpieczna droga do szkoły 2010 - plan działań

PLAN DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU

W RAMACH PLANOWANEJ AKCJI

"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2010"

TRWAJĄCEJ W OKRESIE OD 01.09.2010 r. do 10.09.2010 r.

 

 

W związku z rozpoczęciem w dniu 01.09.2010 r. kolejnego roku szkolnego 2010/2011 w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń drogowych oraz powstawaniu patologii społecznych mogących zaistnieć w rejonach szkół na terenie miasta Zabrze, patrole Straży Miejskiej w dniu od 01.09.2010 r. będą przeprowadzać kontrole otoczenia zabrzańskich placówek oświatowych.

Więcej…
 
Plan działań podejmowanych przez Straż Miejską w Zabrzu w ramach akcji "Ruina 2010"

PLAN DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 05.07.2010r - 23.07.2010r

W RAMACH AKCJI "RUINA 2010"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu w miesiącu lipcu 2010r będzie podejmować w ramach akcji ,,Ruina 2010" działania zmierzające do zaktualizowania katalogu nieruchomości, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla osób postronnych oraz wymaga podjęcia czynności przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu oraz Urząd Miasta Zabrze polegające na:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 101 następna > ostatnia >>

Strona 101 z 101

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ