38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

alt

 

 

Straż Miejska wzięła udział w uroczystościach

 

 

13 grudnia, w Zabrzu-Zaborzu, odbyły się regionalne uroczystości upamiętniające opór społeczny wobec stanu wojennego..

 

Uczestnicy obchodów dziękowali działaczom opozycji, którzy byli wówczas internowani i szykanowani za poświęcenie, odwagę i determinację w walce o wolną Polskę.

W obchodach wzięli udział internowani i represjonowani w stanie wojennym oraz m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, władz samorządowych, reprezentanci krajowych i regionalnych struktur „Solidarności” oraz delegacje związku z zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Również zabrzańska Straż Miejska wzięła po raz kolejny czynny udział w tych uroczystościach. Podczas uroczystości poświęcono nową, marmurową tablicę upamiętniającą internowanych w stanie wojennym, przed którą następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Strażnicy pełnili przy tablicy wartę honorową, a Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Juskowiak wraz z zastępcą złożyli kwiaty.

Zaborze nie bez powodu jest miejscem obchodów uroczystości. W miejscu dzisiejszego zakładu karnego przy ulicy Janika działał jeden z największych ośrodków internowania na południu Polski. Przez rok jego funkcjonowania osadzono w nim blisko 600 opozycjonistów ze Śląska, Zagłębia i ówczesnego województwa częstochowskiego.
Opublikował: Adam Filipiak, 18.12.2019 r.
 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA