Szanowni Mieszkańcy

alt

 

 

Szanowni Mieszkańcy Zabrza

 

 

W tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć, w czasach pełnych wyrzeczeń, obawy o własne zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich, są ludzie którzy bez względu na porę dnia i nocy, z narażeniem własnego zdrowia realizują zadania wiązane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Przykładem niech będą pracownicy i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zabrzu. W obecnej sytuacji, zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego całość sił i środków oddana jest do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Codziennie kilkunastu funkcjonariuszy straży miejskiej realizuje, wspólnie z policjantami z poszczególnych komisariatów w patrolach mieszanych, zadania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby. Patrolowane są miejsca w których mogą gromadzić się osoby, szczególnie place zabaw, parki, skwery. Kontroli poddawane są również okolice sklepów, aptek oraz innych miejsc, które mogą generować większe skupiska ludzi. W czasie patrolowania ulic podawane są również komunikaty przez urządzenia nagłaśniające przypominające o potrzebie zachowania niezbędnej odległości pomiędzy osobami oczekującymi na autobus czy tramwaj.

Nasi funkcjonariusze nie ograniczają się tylko do ostrzegania, w sytuacjach skrajnej nieodpowiedzialności stosujemy również sankcje przewidziane w przepisach prawa, a w sytuacjach drastycznego lekceważenia prawa sporządzamy notatki urzędowe, które są następnie przekazywane do właściwej Stacji Sanitarno Epidemicznej, która może nałożyć kare administracyjną nawet do wysokości 30 tys. zł. Do realizacji zadań związanych ze stanem epidemii w okresie Świąt Wielkanocnych wyznaczonych będzie łącznie 35 funkcjonariuszy, to jest kilkakrotnie więcej niż w normalnym, wolnym od epidemii okresie. Tak więc jak widać, zaangażowanie w realizację zadań jest na jak najwyższym poziomie, a przy zrozumieniu problemu przez wszystkich mieszkańców problem transmisji wirusa zostanie zminimalizowany, co doprowadzi do normalności w naszym życiu.
Opublikował: Adam Filipiak, 10.04.2020 r.
 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO