Godziny działania i kontakt d/s nieletnich

Program "Lepiej razem niż osobno" - godziny działania i kontakt

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że codziennie - od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00 - 15.00 działa na terenie naszego miasta patrol grupy "Lepiej razem niż osobno" składający się ze strażnika miejskiego (koordynatora ds. nieletnich), policjanta i pedagoga szkolnego.

Program ten ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Celami szczegółowymi programu są:

  • Koordynacja działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny, przedszkola i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski - Wydział Oświaty, Szkoły i Placówki Oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)

  • Aktywne działania patrolu interwencyjno - profilaktycznego działającego na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym

  • Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna)

  • Organizowanie szkoleń z zakresu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie w sytuacjach trudnych

  • Rozpropagowanie poradnika zawierającego zdrowe formy spędzania wolnego czasu

Telefon patrolu "Lepiej Razem niż Osobno" od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00:

515-191-155 oraz specjalista do spraw nieletnich --- - tel. kom. xxx-xxx-xxx

Po godzinie 15.00 na telefony alarmowe:

Straż Miejska- 986

Policja - 997

Do pobrania - Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 


 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ