pliki do pobrania

1. Zarządzenie nr 19/2015 Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.09.2015 r. w sprawie udostępniania stronom postępowania w sprawach o wykroczenie wglądu do akt sprawy oraz dokonywania z nich kserokopii i odpisów.

 

Treść zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest

>>tutaj<<

-----------------------------------------------------

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ