Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobów informowania wojewody o tej współpracy /Dz. U. 2009 r., nr 220, poz. 1732/.

Teks do pobrania stąd.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 ze zm./.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. 2017 r., poz. 1511/.

Tekst do pobrania stąd.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1108/

Tekst do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 24.05.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /Dz. U. 2019 r., poz. 2418/.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. 2014 r., poz. 777 /.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich)  /Dz. U. z 2019 r. 2484 /.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2019 r., poz. 2141/.

Tekst do pobrania stąd.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. 2017 r., poz. 613./.

Teks do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 2019 r., poz.1795/.

Tekst do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2019 r., poz. 1282 /.

Tekst do pobrania stąd.

 

Uaktualniono, 27.07.2020 r.

 


 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ