Rozstrzygnięcie przetargu - Dostawa paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu

Straż Miejska w Zabrzu Zabrze, dnia 09.12.2015 r.

ul. Pawła Stalmacha 9

41-800 Zabrze

tel. 32 271-24-51; 32 271-80-52; 032 370-15-43

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SM.341-01/15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Straż Miejska w Zabrzu ogłasza, iż w postępowaniu przetargowym nr SM.341-01/15 na: "Dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. Złożono dwie oferty, z których żadna nie została przez Zamawiającego odrzucona.

  2. W wyniku oceny w/w oferty komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy: Lukoil Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel: (48 22) 520 26 80, fax: (48 22) 520 26 81. Cena oferty na dwa lata to 169.219,68/100 zł. Firma posiada trzy stacje w pobliżu siedziby Zamawiającego, w tym jedną do 5 km.

UZASADNIENIE

Oferta złożona przez Lukoil Polska Sp. z o.o. jest ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu, której cena jest dla Zamawiającego najkorzystniejsza (przy zastosowaniu kryterium dla oceny ofert - 100% cena) i mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zaproponowano ponadto trzy stacje w pobliżu siedziby, w tym jedną do 5 km. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA